Υπηρεσίες

Discover the services Zanidakis S.A offers and learn why we are the partner you can rely on. 

Αντιπροσωπείες

Η ΖΑΝΙΔΑΚΗΣ Α.Ε., με το προσωπικό της, την πολυετή εμπειρία της και των εξοπλισμό της, έχει την δυνατότητα να εκπροσωπήσει/αντιπροσωπεύσει Ελληνικές και Ξένες εταιρείες, προωθώντας και διανέμοντας τα προϊόντα τους στην ευρύτερη αγορά, τόσο στο νησί της Κρήτης όσο και στην υπόλοιπη νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα.

Διανομή

We invest in exclusive collaborations, with the largest companies in the market, in order to distribute their products in all points of sales, directly in the “demanding” region of Crete. Our well-trained staff also provides merchandising services and implements planograms in all retail stores in the area.

Logistics

Zanidakis S.A undertakes the storage and distribution of products across sales points all over Crete on behalf of third parties.

Sales & Merchandising

Our sales network throughout the island of Crete; offers ordering, and merchandising services on behalf of our partner companies. Our highly skilled and trained professionals can implement promotional and shelve planograms, in accordance with our partners' requests and suggestions.

EX-Van Sales

Η ΖΑΝΙΔΑΚΗΣ Α.Ε. έχει επενδύσει στην δημιουργία ενός μοντέρνου πλήρως αυτοματοποιημένου στόλου οχημάτων εξοπλισμένων για πωλήσεις επ'αυτοκινήτου.