Υπηρεσίες

REPRESENTATIONS

Zanidakis S.A.  with its staff, multi-year experience and equipment has the ability to represent or solicit Greek and International companies, selling and distributing their products in the wider market, on the island of Crete and the rest of mainland and island Greece.

 

Διανομή

We invest in exclusive collaborations, with the largest companies in the market, in order to distribute their products in all points of sales, directly in the "demanding" region of Crete. Our well-trained staff also provides merchandising services and implements planograms in all retail stores in the area.

ordering

Το δίκτυο πωλήσεών καλύπτει το νησί της Κρήτης από άκρη σε άκρη, προσφέροντας υπηρεσίες παραγγελιοληψίας, διανομής, και πληρωμής για λογαριασμό των συνεργατών μας. Μπορεί επιπλέον να υλοποιήσει merchandising, προωθητικές ενέργειες, και πλανόγραμμα ραφιών, με βάση τις υποδείξεις τους.

logistics

Η εταιρεία αναλαμβάνει την αποθήκευση και διανομή προϊόντων προς πελάτες για λογαριασμό τρίτων.

EX-VAN SALES

Zanidakis S.A. has invested in creating a modern and fully automated fleet of vans equipped for ex-van sales.

Πιστοποιημένες Υπηρεσίες